حلقوم­­ها را می­توان برید ، اما فریاد ها را هرگز ؛ فریادی که از حلقوم بریده بر می­آید جاودانه می­ماند